Blue Integrator – ett företag i framkant

Blue Integrator är ett innovativt företag som har lång erfarenhet av systemintegrationer. BlueIntegrator är också den integrationsmotor som Blue Integrator använder och utvecklar för att kunna hjälpa företag med en smidig och modern systemintegration.

Att integrera ett företags olika datasystem så att de kan kommunicera med varandra underlättar verkligen i vardagen. Många uppgifter kan automatiseras och information behöver bara matas in en enda gång.

Är det många system som ska direktintegreras är arbetet med integrationen krävande och att sedan underhålla systemen kan också vara tidskrävande. Om ett system ska läggas till måste alla andra system modifieras. En direktintegration tar också kraft från de olika systemen som ibland kan bli riktigt slöa av integreringen.

Med en integrationsmotor som Blueintegrator så görs alla kopplingar i integrationsmotorn och de olika systemen är alla kopplade mot den. När ändringar behöver göras är det bara på ett enda ställe som ändringarna utförs. De olika systemen som är inkopplade påverkas inte alls av integrationen.

Det går också bra att koppla ihop interna och externa system med en integrationsmotor. Ett företag med e-handel kan koppla ihop sina egna system med logistikföretag och leverantörer.

En integrationsmotor hjälper dig att införa nya system enklare och billigare. Det är också enklare att förändra och byta ut befintliga system på ett mycket enklare sätt. All information från de olika systemen finns samlad på ett ställe. Systemen blir säkrare och manuellt arbete kan automatiseras.

Blueintegrator använder många olika tekniker för att få systemen att kunna kommunicera med varandra. Det går därför bra att koppla ihop system som annars är svåra att få ihop.

Vill du ligga i framkant med ditt företag och underlätta vardagen är Blueintegrator ett steg på vägen. Du får en säker lösning som dessutom oftast blir mycket billigare än en mer ”gammalmodig” integration.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please enter the following code to submit your comment: 2d5